AIR POSITION INDICATOR

AIR POSITION INDICATOR
مُبين الموضع في الجو

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • air position indicator — orlaivio padėties indikatorius statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. air position indicator vok. Lagenanzeigegerät, n; Positionsbestimmungsgerät, n rus. указатель положения самолёта в полёте, m pranc. radar indicateur de position, m …   Automatikos terminų žodynas

 • air-position indicator — orlaivio padėties rodytuvas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radaro įtaisas, azimuto plokštumoje rodantis orlaivio padėtį. atitikmenys: angl. air position indicator vok. Lagebestimmungsgerät, n rus. указатель… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • air position indicator — An airborne computing system that presents a continuous indication of the aircraft position on the basis of the aircraft heading, air speed, and elapsed time …   Aviation dictionary

 • air position — The calculated position of an aircraft assuming no wind effect. It is indicated by the symbol “+” on the chart. The time of air position is indicated alongside +. The air position can be compared with the ground position to show the actual effect …   Aviation dictionary

 • Crash Position Indicator — The Crash Position Indicator (CPI) is a radio beacon designed to be ejected from an aircraft when it crashes. This helps ensure it survives the crash and any post crash fires or sinking, allowing it to broadcast a homing signal to search and… …   Wikipedia

 • Plan Position Indicator — Pour les articles homonymes, voir PPI. Animation simplifiée de l affichage sur un PPI Le PPI (Vue panoramique à angle d élévation constant) est la méthode d affichage des données qui a été développé dès le tout début de l invention du radar.… …   Wikipédia en Français

 • Plan position indicator — The plan position indicator (PPI), is the most common type of radar display. The radar antenna is usually represented in the center of the display, so the distance from it and height above ground can be drawn as concentric circles. As the radar… …   Wikipedia

 • ground-position indicator — An instrument that determines and displays automatically the DR (dead reckoning) position of an aircraft. It gets its data from an ASI (air speed indicator) and a compass …   Aviation dictionary

 • Constant Altitude Plan Position Indicator — Cappi de réflectivité à 1,5 km d altitude par le radar de Montréal(Source Environnement Canada) La Vue Panoramique à Altitude Constante plus connue sous l acronyme de CAPPI (Constant Altitude Plan Position Indicator) est un affichage qui donne… …   Wikipédia en Français

 • indicator */*/ — UK [ˈɪndɪˌkeɪtə(r)] / US [ˈɪndɪˌkeɪtər] noun [countable] Word forms indicator : singular indicator plural indicators 1) something that shows you what condition something is in economic indicators such as the inflation rate or the exchange rate a… …   English dictionary

 • indicator — in|di|ca|tor [ ındı,keıtər ] noun count ** 1. ) something that shows you in what condition something is: economic indicators such as the inflation rate or the exchange rate a good/useful/important indicator: Time spent in education is a good… …   Usage of the words and phrases in modern English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”